Kdo jsme?

V roce 2018 napsal jeden z budoucích zakládajících členů zajímavý pokus o dramatický text. Po diskusi o možnostech jeho inscenování se rozhodl toho času student divadelní vědy pro jevištní realizaci. V prosinci roku 2019 byla hra po mnoha úpravách nazkoušena, a připravena k premiéře. Současně vznikl nápad na celý projekt, a tak vznikl tým zakladatelů a dalších podporovatelů. Projekt dostal název Divadlo FORUM. Jsme studenti, budoucí architekti, teatrologové, choreografky, výtvarnice, jsme pedagogové i vědci. 


Proč FORUM

Forum představuje mnoho významů a všechny odpovídají našim hodnotám.
  • Ve starověkém Římě bylo forum prostorem pro diskuzi. Bylo veřejným prostorem, centrem veřejného dění. Dnes si můžeme tento prostor představit jako náměstí v centru města.
  • Augusto Boal (1931 - 2009) byl brazilský divadelní režisér, který v Latinské Americe během občanské války v šedesátých letech založil "divadlo utlačovaných" jako prostředek hromadného vzdělávání. Principem této formy bylo učinit z diváka samotného tvůrce.  Jedním z Boalových konceptů bylo "divadlo forum", kde diváci aktivně vstupovali do dění na jevišti. Diváci mohli aktivně vymýšlet nové modely řešení problémů. 
  • V listopadu roku 1989 probíhala v Československé socialistické republice Sametová revoluce. Na konci zmíněného revolučního roku byla zakládána po celé republice tzv. Občanská fóra, jejichž cílem bylo vedení dialogu s komunistickou mocí. Zmíněná organizace se vyznačovala pestrou škálou názorových proudů. 
  • Dnes se můžeme setkat s internetovými fóry. Je tím myšlen internetový prostor pro diskuzi.

Divadlo FORUM vzniklo třicet let po sametové revoluci a diskuse aktivní řešení problému jsou pro něj klíčová!