Kdo jsme?

V roce 2018 napsal jeden ze zakládajících členů zajímavý pokus o dramatický text. Po diskusi o možnostech jeho inscenování se rozhodl toho času student divadelní vědy pro jevištní realizaci. V prosinci roku 2019 byla hra po mnoha úpravách nazkoušena, a připravena k premiéře. Současně vznikl nápad na celý projekt, a tak vznikl tým zakladatelů a dalších podporovatelů. Projekt dostal název Divadlo FORUM. Jsme převážně občané Tábora, všichni máme rádi kulturu, umění, tvůrčí práci. Všichni zakládající členové - Petr Mikuláš, Martin Mikuláš, Michal Návara - jsou povoláním učitelé, jsou mezi námi designeři, knihovníci, studenti. Naším předsedou je Petr Mikuláš, učitel estetické výchovy. 

Nejsme jenom divadlo, jsme spolek, nezisková organizace. Hrajeme divadlo, učíme, bavíme se, setkáváme. 


Co děláme?

Organizujeme kulturní akce v Táboře, ale občas vyjedeme třeba do Prahy. Děláme divadlo, literaturu a výstavy obrazů. Vzděláváme táborského publikum i sami sebe. Organizujeme divadelní představení, literární večery, výstavy výtvarného umění.  Setkáváme se a diskutujeme. Co chceme?

Chceme být maximálně užiteční a činní. Chceme se sdružovat a podílet se na podobě kulturního života ve městě Tábor. Chceme vzdělávat a být vzdělávání. Chceme podpořit každého, kdo má stejný cíl jako my, chceme podpořit každého studenta, který chce umění studovat. Chceme zkoušet divadlo, chceme hrát, chceme vystavovat. 

Chceme přijímat nové členy. Pokud jsi student, který chce hrát divadlo, nebo už pracuješ a chceš se odreagovat, přidej se k nám! 

Proč FORUM

Forum představuje mnoho významů a všechny odpovídají našim hodnotám.
  • Ve starověkém Římě bylo forum prostorem pro diskuzi. Bylo veřejným prostorem, centrem veřejného dění. Dnes si můžeme tento prostor představit jako náměstí v centru města.
  • Augusto Boal (1931 - 2009) byl brazilský divadelní režisér, který v Latinské Americe během občanské války v šedesátých letech založil "divadlo utlačovaných" jako prostředek hromadného vzdělávání. Principem této formy bylo učinit z diváka samotného tvůrce.  Jedním z Boalových konceptů bylo "divadlo forum", kde diváci aktivně vstupovali do dění na jevišti. Diváci mohli aktivně vymýšlet nové modely řešení problémů. 
  • V listopadu roku 1989 probíhala v Československé socialistické republice Sametová revoluce. Na konci zmíněného revolučního roku byla zakládána po celé republice tzv. Občanská fóra, jejichž cílem bylo vedení dialogu s komunistickou mocí. Zmíněná organizace se vyznačovala pestrou škálou názorových proudů. 
  • Dnes se můžeme setkat s internetovými fóry. Je tím myšlen internetový prostor pro diskuzi.

Divadlo FORUM vzniklo třicet let po sametové revoluci a diskuse aktivní řešení problému jsou pro něj klíčová!